Microsoft SharePoint Server: hantera innehållet på ett snabbt, enkelt och professionellt sätt

Microsoft SharePoint Server är en programvarulösning från Windows-utvecklarna, avsedd för professionell publicering av kvalitetsinnehåll på webben. Dessutom innebär denna användning också en väsentlig förenkling av samarbete mellan avdelningar, projektgrupper eller andra partners. Här hos oss kan intresserade användare också fördelaktigt köpa olika versioner av Microsoft SharePoint Server. På så sätt kan alla användare hitta precis den version som just de behöver.

Att köpa Microsoft SharePoint Server : Översikt över de viktigaste funktionerna

  • SharePoint Server 2016 eller 2019
  • Professionellt Content Management System för alla typer av webbplatser
  • Verktyg för effektivare samarbete även på långa avstånd
  • Intuitiva användargränssnitt
  • Verktyg för optimering av arbetsflöden och informationsbehandling

Microsoft SharePoint Server: En programvarulösning växer organiskt

Användare som köper Microsoft SharePoint Server väljer en speciell programvarulösning som har något som endast ett fåtal program har: den har vuxit fram organiskt. Normalt utvecklas en viss programvara för ett visst specifikt mål. Den uppfyller kraven för just detta mål - men inget annat. Så var det också med SharePoint Server i början: Microsoft hade behov av en programvarulösning som gjorde att man kunde publicera och hantera innehåll till webbportaler på ett snabbt, enkelt och professionellt sätt.

Under implementeringen visade det sig dock att programvaran kunde klara av så mycket mer. Med begränsad vidareutveckling skulle lösningen vara perfekt som samarbetslösning. Till exempel behövdes det endast några små förändringar för att knappen "Publicera" skulle bli en "Dela" -knapp för problemfri delning av tilldragelser, innehåll och andra meddelanden till en viss grupp personer. SharePoints blog-system går dessutom lätt att bygga om till en speciell webbplats för grupper. Databaserna som var avsedda för skapande av innehåll är också lämpliga för samarbete. Mallarna, som från början var avsedda för publicering av nyheter eller produktbeskrivningar passar utmärkt för dokumenthantering och informationsbehandling - och har anpassats för detta syfte. Denna lista kan göras ännu längre.

Med andra ord: Med SharePoint Server får användaren en programvarulösning som imponerar med sina många allsidiga egenskaper. Microsoft har jobbat hårt med användarvänligheten. Versionerna 2016 och 2019 som vi erbjuder här är utrustade med ett intuitivt gränssnitt som gör programvaran snabb och enkel att implementera. Paketet innehåller dessutom olika verktyg som översynsfunktionen eller den nya formatteringen av listor avsedda att optimera arbetsflödet.

Dessa möjligheter finns som tillval till Microsoft SharePoint Server

Användare som vill köpa Microsoft SharePoint Server kan välja mellan Användar- och Enhets-CALs.

Enhets-CAL är därmed bunden till en viss enhet. Användar-CAL är endast till för vissa användare. Programvarulösningen måste köpas i "standard" versionen. Ambitiösare användare kan också köpa till "Enterprise" CAL som tillägg med ytterligare funktioner (särskilt på arbetsflödesområdet).

Microsoft SharePoint Server är en programvarulösning från Windows-utvecklarna, avsedd för professionell publicering av kvalitetsinnehåll på webben. Dessutom innebär denna användning också en... läs mer »
Stänga fönstret
Microsoft SharePoint Server: hantera innehållet på ett snabbt, enkelt och professionellt sätt

Microsoft SharePoint Server är en programvarulösning från Windows-utvecklarna, avsedd för professionell publicering av kvalitetsinnehåll på webben. Dessutom innebär denna användning också en väsentlig förenkling av samarbete mellan avdelningar, projektgrupper eller andra partners. Här hos oss kan intresserade användare också fördelaktigt köpa olika versioner av Microsoft SharePoint Server. På så sätt kan alla användare hitta precis den version som just de behöver.

Att köpa Microsoft SharePoint Server : Översikt över de viktigaste funktionerna

  • SharePoint Server 2016 eller 2019
  • Professionellt Content Management System för alla typer av webbplatser
  • Verktyg för effektivare samarbete även på långa avstånd
  • Intuitiva användargränssnitt
  • Verktyg för optimering av arbetsflöden och informationsbehandling

Microsoft SharePoint Server: En programvarulösning växer organiskt

Användare som köper Microsoft SharePoint Server väljer en speciell programvarulösning som har något som endast ett fåtal program har: den har vuxit fram organiskt. Normalt utvecklas en viss programvara för ett visst specifikt mål. Den uppfyller kraven för just detta mål - men inget annat. Så var det också med SharePoint Server i början: Microsoft hade behov av en programvarulösning som gjorde att man kunde publicera och hantera innehåll till webbportaler på ett snabbt, enkelt och professionellt sätt.

Under implementeringen visade det sig dock att programvaran kunde klara av så mycket mer. Med begränsad vidareutveckling skulle lösningen vara perfekt som samarbetslösning. Till exempel behövdes det endast några små förändringar för att knappen "Publicera" skulle bli en "Dela" -knapp för problemfri delning av tilldragelser, innehåll och andra meddelanden till en viss grupp personer. SharePoints blog-system går dessutom lätt att bygga om till en speciell webbplats för grupper. Databaserna som var avsedda för skapande av innehåll är också lämpliga för samarbete. Mallarna, som från början var avsedda för publicering av nyheter eller produktbeskrivningar passar utmärkt för dokumenthantering och informationsbehandling - och har anpassats för detta syfte. Denna lista kan göras ännu längre.

Med andra ord: Med SharePoint Server får användaren en programvarulösning som imponerar med sina många allsidiga egenskaper. Microsoft har jobbat hårt med användarvänligheten. Versionerna 2016 och 2019 som vi erbjuder här är utrustade med ett intuitivt gränssnitt som gör programvaran snabb och enkel att implementera. Paketet innehåller dessutom olika verktyg som översynsfunktionen eller den nya formatteringen av listor avsedda att optimera arbetsflödet.

Dessa möjligheter finns som tillval till Microsoft SharePoint Server

Användare som vill köpa Microsoft SharePoint Server kan välja mellan Användar- och Enhets-CALs.

Enhets-CAL är därmed bunden till en viss enhet. Användar-CAL är endast till för vissa användare. Programvarulösningen måste köpas i "standard" versionen. Ambitiösare användare kan också köpa till "Enterprise" CAL som tillägg med ytterligare funktioner (särskilt på arbetsflödesområdet).

Senast betraktad
Live Chat Live Chat