Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs

Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs
20 500,00 kr

inkl. moms

  • Microsoft
  • 100879-SE
  • Ny
  • Permanent giltig
  • Alla språk
  • 15–30 minuter
Användare som köper en Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs drar fördel av årtionden av...mer

Produktinformation "Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs"

Användare som köper en Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs drar fördel av årtionden av välutvecklad kvalitet. Relationsdatabashanteringssystemet SQL Server utvecklades ursprungligen 1989. Redan från dag ett var målet att ge avdelningar i företag eller även program/applikationer, en snabb och enkel åtkomst till dataposter som de behövde. Detta har inte ändrats i Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs. Man har dock gjort flera stora utvecklingsframsteg, som har gjort programvarulösningen allt mer kraftfull. En sådan prestationshöjning ägde också rum från 2017- till 2019-versionen. Microsoft har förbättrat produkten inom alla områden.

Omfattande integration av Big Data i Microsoft SQL Server 2019 User CAL

SQL Server 2019 förenklar hanteringen av mycket stora dataposter betydligt. De viktigaste elementen i Data Lakes är integrerade, som t.ex. Hadoop Distributed File System (HFDS), Analytics Tools och Sparks. Därmed är en enkel installation av Linux-behållare möjlig. Om så önskas, kan Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs också fungera som ett datalager (Data Warehouse).

Fritt val av språk och plattform för applikationsutvecklingen

Användare som utvecklar applikationer får större frihet när de köper Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs. Programmet tillåter fritt val av språk och plattform. Förutom Windows, är till exempel en utveckling bland Linux, Docker och behållare möjlig. En god hjälp för detta är den omfattande artificiella intelligensen som SQL Server 2019 är utrustad med. Färdiga modeller kan till exempel enkelt översättas till andra språk. Användare har också möjlighet att träna den artificiella intelligensen. Den kommer hela tiden att förbättras på grundval av dina personliga behov.

Förbättrad säkerhet

Under alla omständigheter har SQL Server varit den minst sårbara databasen i NIST Vulnerabilities Database de senaste sju åren. För att behålla denna ledande position har Microsoft ytterligare förbättrat säkerheten för 2019-versionen. Till exempel har obehörig åtkomst blivit mycket svårare.

Power Bi Report: För bättre beslutstagande

Användare som köper Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs, får rapportgenereringsverktyget Power BI Report med på köpet. Detta fungerar interaktivt, intelligent och omfattande. Det innebär att användarna får aktuella och omfattande rapporter som innehåller exakt den information de behöver. Detta gör det möjligt att fatta snabbare och bättre beslut. Särskilt i arbetet med Big Data har verktyget visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel.

Omfattande datavirtualisering med Microsoft SQL Server 2019

Redan sedan SQL Server är datavirtualisering möjlig med hjälp av programmet. Vid den tiden var det emellertid bara möjligt att utföra en T-SQL-förfrågan via PolyBase. Endast på detta sätt kunde register extraheras från Hadoop och vidarebefordras på ett strukturerat sätt. Datauppgifterna behövde inte kopieras eller flyttas. I 2019-versionen av SQL Server har detta koncept utökats och utvidgats till andra datakällor. Inkluderade är nu till exempel Teradata, Oracle, MongoDB och andra SQL Server.

Vid köp av Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs: Licensen förklaras

Akronymet "CAL" står för "Client Access License", vilket betyder "Åtkomstbehörighet för en klient". En klient kan antingen vara en användare eller en maskin. I det här fallet handlar det om en licens för en användare, eftersom den engelska översättningen "User" anges i beskrivningen. Det innebär att användaren kan använda licensen på olika enheter. Denna variant är till exempel till hjälp för utvecklare som arbetar med flera enheter samtidigt.

Hårddiskutrymme: Minst 6 GB
Arbetsminne: Minst 1 GB RAM krävs, men minst 4 GB RAM rekommenderas
Processor: 64-bitar
.NET-ramverk: 4.6 eller högre
Relaterade länkar "Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs"
Betyg 0
Läsa, skriva och diskutera omdömen...mer
Microsoft SQL Server 2019 - 10 User CALs - Omdömen

Tyvärr har vi ännu inte fått några betyg för denna produkt.

Skriva omdöme

Köpa programvara enkelt hos lizengo!

Köp
01. Köp

Tryggt köp via SSL-kryptering.

Direkt nedladdning
02. Direkt nedladdning

Du kan hämta din programvara omedelbart efter inköp.

Installera
03. Installera

Installera och aktivera programvaran.
Om du har några frågor hjälper vi gärna till.

Hur kommer vi fram till vårt pris?

Programvarulicenser tillverkas och levereras för tillverkning av datorer och system, för detaljhandel eller industriell utrustning. Lizengo köper av många distributörer stora volymer av nya programvarulicenser som inte har användts eller installerats.
Genom denna typ av handel som eliminerar leverans- och lagringsavgifter tack vare den virtuella leveransvägen och som inte kräver lika mycket personal, kan vi erbjuda riktigt bra priser.

Lizengo står för säkra och korrekta nya programvarulicenser.

Live Chat Live Chat