ÅNGERRÄTTSREGLER & ÅNGERBLANKETT

Ångerrätt för distansavtal (konsumentavtal)

Konsumenterna har laglig ångerrätt. Konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte främst kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

A. ÅNGERRÄTTSINFORMATION

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerperioden gäller

  • Vid kontrakt för leverans av digitalt innehåll som inte levereras via ett fysiskt medium, fjorton dagar från dagen för kontraktet
  • När det gäller försäljningskontrakt, fjorton dagar från det datum då du eller en av dig nämnd tredje part, som är en annan än transportören, har tagit den i besittning
  • Vid kontrakt som gäller flera varor som du har beställt som en del av en enda beställning och som levereras separat gäller fjorton dagar från den dag då du, eller en av dig nämnd tredje part, som är en annan än transportören, har tagit den sista delleveransen eller den sista varan i beställningen i besittning

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Lizengo GmbH & Co., Eiler Str. 3, 51107 Köln, Tyskland, tel. 0800 444 70 30, e-post: [email protected]) med en tydlig förklaring, t.ex. ett brev, fax eller e-postmeddelande) om ditt beslut att häva detta kontrakt. Du kan för det ändamålet använda det bifogade ångerrättsformuläret, vilket dock inte är föreskrivet.


För att åberopa ångerrätten räcker det med att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätt innan ångerrätten upphör att gälla.

Konsekvenser av hävningen

Om du häver detta kontrakt måste vi återbetala dig samtliga kostnader som vi har fått från dig, inklusive fraktavgiften (med undantag för de merkostnader som uppstår till följd av det faktum att du har valt en annan typ av leverans än vår erbjudna billigaste standardleverans,) omedelbart och senast fjorton dagar från det datum då meddelandet om hävande av detta kontrakt har mottagits av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen har avtalats med dig. Under inga omständigheter debiteras du för dessa återbetalningar. Vi kan vägra att återbetala dig tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som sker först.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om hävningen av detta kontrakt. Tidsfristen respekteras om du skickar varan inom perioden på fjorton dagar. Vi bär kostnaderna för att returnera varorna.

Slut på ångerrättsinformationen

 

B. ÅNGERRÄTTSFORMULÄR

Om du vill häva kontraktet fyller du i följande formulär och skickar det till oss via e-post eller brev.

ÅNGERRÄTTSFORMULÄR

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Senast betraktad
Live Chat Live Chat